Behandling

Villa Musicas tre fokusområder

På Villa Musica arbejdes udfra et helhedsorienteret perspektiv. Samspillet mellem vores tre fokusområder; familiearbejdet, undervisningen og behandling er grundlæggende i vores intension om at forstå vores elever helt, og etablere det optimale udgangspunkt for elevernes personlige udvikling og læring. Vi tager således del i hele barnets kontekst, skolen, familien/netværket og fritiden.

Behandlingsarbejdet

Skolen arbejder ud fra en psykodynamisk udviklingsteori. Barndommen opfattes som den periode, hvor fundamentet til personligheden bliver grundlagt. De oplevelser og erfaringer, barnet har med sig fra de tidlige barndomsrelationer har stor betydning for, hvordan barnet mestrer sit ungdoms- og voksne liv. Vi ser elevens uhensigtsmæssige adfærd som udtryk for følelsesmæssige og relationelle vanskeligheder, og satser derfor på at skabe mulighed for nye, bæredygtige relationserfaringer, hvor det er tilladt at være ked af det, vred, glad osv. Det er vigtigt, at de voksne, der er sammen med børnene, kan rumme børnenes til tider aparte adfærd, mens forandringsarbejdet finder sted. Forandringsarbejdet kan være angstfyldt for både familier og barn, da gamle systemer og forsvarsmekanismer skal opgives, således at udvikling og fornyelse fremmes.

Der udarbejdes individuelle behandlings- og undervisningsplaner, tilpasset den enkelte elev og dennes familie.

Familie/netværksarbejdet

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at der er sammenhæng mellem barnets problemstilling og hele familiens trivsel. Der skal ofte arbejdes med hele familiesystemet, mod et fælles ansvar, fælles ønsker og mål, før en udvikling kan finde sted.

Familierne eller barnets netværk indkaldes kontinuerligt til samtaler, på skolen samt når der opstår akutte behov. Villa Musica arbejder med familierne udfra en ressourcemodel, hvor familierne støttes og lånes ressourcer uden at ansvaret tages fra dem. For at understøtte både forældrenes og elevernes følelse af sammenhæng og mening deltager i videst mulig omfang, udover familien og familierådgiver, også en lærer samt eleverne selv i samtalerne og familierådslagningen. Denne tværfaglige indsigt og dialog understøtter husets målsætning om at lave kvalificerede og bevidste handlinger i arbejdet med børnene.

Undervisning i Villa Musica

For størstedelen af Villa Musicas elever er der behov for at tænke alternativt i tilgangen til den daglige undervisning. For mange elevers vedkommende har dårlige skoleerfaringer og en tiltagende manglende selvtillid forplantet sig til undervisningsblokeringer, og et sideløbende identitets- og udviklingsarbejde med eleverne er nødvendigt for at få gang i en faglig læringsproces.