Et miljøterapeutisk perspektiv

Villa Musica har deltaget i et organisationsudviklingsprojekt under navnet PRO 4 i fællesskab med tre andre organisationer, herunder Skolen for Musik og Teater. Projektet skal sikre at Villa Musica bedre vil kunne tilbyde vores elever den rette behandling. Vi ønsker igennem uddannelsesforløbet at skabe en endnu større bevidsthed omkring vores helhedsorienterede arbejde, samt at understøtte den miljøterapeutiske profil, som Villa Musica allerede har i forhold til sit behandlingsarbejde. Uddannelsen skal styrke den enkelte medarbejders kompetencer, samt skabe muligheden for at organisationen som helhed kan udvikle sig.

Villa Musica lægger sig op ad en bred definition af begrebet miljøterapi. Miljøterapi er en systematisk og teoriforankret organisering af en behandlingsorganisations psykologiske, sociale, materielle og ressourcemæssige forhold i overensstemmelse med organisationens målgruppe og primære arbejdsopgaver. Det er en organisering der skal gøre behandling til bevidste handlinger.

PRO 4 har sat sig følgende mål for projektet:

  • At sikre at organiseringen af det pædagogiske arbejde og behandlingsarbejdet er i overensstemmelse med de 4 organisationers fastsatte målgrupper og primære opgaver.
  • At sikre at hver af de 4 organisationers organisation og behandlingskultur fortsat udvikles.
  • At sikre at det pædagogiske arbejde og behandlingsarbejdet kan dokumenteres og evalueres.
  • At sikre at der arbejdes med udvikling af samarbejde i hver af de 4 organisationer.
  • At sikre at medarbejderne har mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer.
  • At sikre at miljøterapeuterne har mulighed for at udvikle deres miljøterapeutiske praksis og teoretiske viden.
  • At sikre at samarbejdet mellem deltagerorganisationerne samt de enkelte dele af projektet samlet set målrettes mod de 4 organisationers forandrings- og udviklingsprocesser.