Et musisk miljø

Vi fødes alle med mulighed for og lyst til alsidige udtryksformer – dans, leg, sang, osv. Alt for ofte nedprioriteres disse sider af menneskets udfoldelsesmuligheder og erstattes af en ensidig fokusering på det intellektuelle. Dette rammer især elever, hvis problemer i tilværelsen har medført mange skoleskift, skolefobi og nederlagsfølelse.

Interessen for musik er ikke nødvendig for at starte på Villa Musica. Det kan være det kommer hen ad vejen. Når vi kalder os Villa Musica, skal det også forstås i den forstand, at vi værdsætter oplevelser, impulsivitet, improvisation, kreativitet, leg og kropslig udfoldelse.

Musikalitet handler i Villa Musica om musikalsk fællesskab mellem voksne og børn. Det handler om at skabe noget sammen, og ikke om man er god eller dårlig. Musikundervisning, musikalsk samvær, sammenspil, indspilning af cd’er, teater og kreativt værksted er en naturlig del af hverdagen. I disse processer får eleven mulighed for at skabe sit individuelle udtryk: hør, hvad jeg har at fortælle verden! På samme tid får eleven mulighed for at indgå i et fællesskab, hvor dette jeg bliver hørt og set, og hvor eleven indgår som en nødvendig del af det fælles projek

Vi arbejder med musik på mange måder. Vi spiller og lytter sammen. Nogle får interessen for at lære at spille på et instrument, f.eks. trommer, bas, keyboard, guitar. Nogle rapper, synger, scratcher, og producerer sange.

Musikken konfronterer eleverne med anderledes udtryks- og erkendelsesformer, og musikken bliver en kilde til nye oplevelser for vores elever. I den musikalske kontekst kan de opleve sig som en del af et velfungerende kollektiv. De oplever både at være afhængige af fællesskabet og nødvendige i fællesskabet. Eleverne overraskes over deres musikalske ressourcer. Det giver en følelse af mestring og oplevelserne lagres som nye historier om dem selv og som positive overbygninger på deres kontinuerlige, identitetsmæssige udvikling.

Den musiske ramme giver, kort fortalt, mulighed for at arbejde med en række helt grundlæggende behandlingsmæssige og fagligt relaterede perspektiver, så som relationsarbejde, barnets sociale kompetencer, sprog, æstetik, følelser, fordybelse, motivation og koncentration.