Fagene i Villa Musica

Villa Musicas skema afstemmes årligt i forhold til den gruppe børn som repræsenterer skolen. Ud over primærfagene dansk og matematik rummer skemaet i år endvidere følgende fag:

Engelsk: Undervises med udgangspunkt i individuelle, differentierede forløb i en kombination af bogligt arbejde (læse, skrive, grammatik) samt dialogbaseret mundtlig undervisning.

Historie/geografi: Undervisningen kan have karakter af individuelle projektforløb (læsning, planchearbejde, skriftligt arbejde) for den enkelte elev i forhold til relevante interessefelter. Samtidigt er historie/geografi områder, hvor vi kan praktisere fællesundervisning, når temaer af historisk/geografisk karakter dukker op/introduceres i elevgruppen. I sådanne tilfælde har undervisningen karakter af fælles samtale og diskussion.

Natur/teknik: Et bredt defineret fag, der kan bevæge sig lige fra seksualundervisning til læren om naturkræfter og fysik. Faget tager ofte udgangspunkt i elevernes interesser/nysgerrighed for et område og implementeres gennem samtale, ekskursioner og konkrete eksperimenter.

PC: Vi tilbyder undervisning i brugen af pc, hardware, software, Internet mv. Men i praksis foregår den egentlige pc undervisning snarere ved at computeren bruges i mange af skolens andre fag, så som dansk, engelsk og musik. Sammenholdet omkring computerspil/Internet udgør en væsentlig social faktor på skolen og i elevernes fritid.

Idræt/leg: I efterårs/vinterperioden har vi idræt i Frederiksborg Hallen. Her spilles håndbold, badminton, indendørs fodbold, hockey, basket, stikbold mv.. I sommerperioden låner vi et lokalt udendørs fodbold/basket/skater anlæg. Vi benytter også skolens egne udendørs faciliteter til idrætstimerne, ligesom boldspil er en hyppig aktivitet i skolens frikvarter.

Værksted: Værkstedsfaget er en sammensmeltning af fagene sløjd, håndarbejde og formning. Det er et fag, der giver muligheden for ro og fordybelse i kreative processer. Elever får her mulighed for at arbejde med en lang række forskelligartede materialer og forskellige udtryksformer. Det er et fag, hvor den enkelte elev arbejder med motorik, komposition, æstetik, materialer, sanser, udtryk mv. Der bliver både arbejdet i værkstedet og i naturen, med indkøbte materialer og med indsamlede materialer. Faget udgør et rum med mulighed for individuelt udviklende processer, der nuancerer selvforståelse og styrker selvtillid. Samtidigt får faget ofte karakter af et socialt fællesskab med mulighed for samarbejde og gode samtaler.

Musik: Musikundervisningen er en vigtig del af Villa Musica. Vi arbejder med musik på mange måder. Nogle har interesse for specifikke instrumenter, trommer, bas, keyboard, guitar, og indgår i sammenspilssituationer; nogle ønsker at bruge stemmen, synger, rapper og producerer tekst. Nogle arbejder også med musikken via computerprogrammer, optager og producerer lyd. Der bliver både lavet individuelle og fælles musik projekter/produktioner i løbet af skoleåret.

Projektforløb: Vi bryder i perioder rammerne og laver projektorienterede forløb i stil med kunstprojekter, musikprojekter, naturprojekter eller teaterprojekter.