Familien

Kontakten med vores elevers familer er helt central i Villa Musicas arbejde. Når et barn starter på Villa Musica, er det afgørende, at forældrene er indstillede på et udviddet samarbejde.

Vi vil gerne skabe en ramme, hvor barnets relation til forældrene styrkes. Kendetegnende for de familier, som tilknytttes Villa Musica er, at de ønsker det bedste for deres børn, og det er en fælles opgave mellem skole, barn og famile at vende en negativ udvikling til en god udvikling, hvor troen på fremtiden reetableres. Skolen forsøger i videst mulig omfang at samarbejde med hele familien, sålænge dette giver mening for barnet. Gennem familiesamtaler støtter vi familien i at få øje på sammenhænge mellem barnets trivsel og familiens strukturer, således at der kan sættes fokus på familiens ressourcer og de gode mønstre, der understøtter barnets udvikling.

Vi tror generelt på værdien af børns kontakt til deres biologiske forældre. Dog ved vi, at i enkelte perioder eller situationer kan barnet ikke profitere af samværet og der må peges på alternative muligheder.

Vi fokuserer på familiens ressourcer ud fra troen på den gode forælder; at forældre altid yder deres bedste ud fra de præmisser, de har at handle ud fra.

I samarbejde med familien aftales omfanget af samtaler mellem elev, forældre og skole.