Familiesamarbejdet

Familiesamtalerne, som foregår på Villa Musica, anskuer vi ud fra en forestilling om et samarbejdende fællesskab mellem forældre, barn, skole og sagsbehandler. Det er skolen der har ansvaret for at skabe rammen for at partnerskabet kan finde sted. Indholdet og processen er et fælles ansvar. Hyppigheden af – og formen på familiesamtalerne varierer efter den enkelte families behov, lige fra daglig kontakt mellem forældre og skole til samtaler på månedsbasis.

Vi har et godt forældrenetværk på skolen. Der er tradition for en god forældreopbakning i forhold til de arrangementer som Villa Musica afholder.

Vi har i øjeblikket et samarbejde med Skolen for Musik og Teater et netværk med vores adoptionsfamilier. Familierne mødes ca. hver 6. uge og erfaringsudveksler de udfordringer ved at have adopteret et barn med særlige behov. Gruppen ledes af Villa Musicas familieterapeut samt en ekstern psykolog.