Hvem er vi

Villa Musica er en musisk helhedsskole/ behandlingsinstitution for drenge og piger i alderen 7 – 14 år med psykosociale og indlæringsmæssige problemer. Vi definerer vores opgaver i samspillet mellem skolearbejdet, behandlingsarbejdet og familiearbejdet. Vi betragter de tre dele som tæt forbundne, og helhedsperspektivet er nødvendigt i arbejdet mod udvikling hos hver enkelt elev.

Skolen er godkendt under folkeskoleloven af Hillerød kommune, som fører tilsyn med skolen. Skolerne modtager børn efter lovens §20 stk. 2 og følger folkeskolelovens bestemmelser. Vi har pt. 7 ansatte: en forstander (pædagog, familieterapeut), en psykolog, to pædagoger, to lærere og en køkkenmedhjælper.

Skolen samarbejder med eksterne supervisorer, der varetager supervision af skolens personale. Skolens psykolog er knyttet til de enkelte elever og deres familier, såfremt det vurderes nødvendigt.