Kreative aktiviteter

På Villa Musica prioriterer vi legen og de kreative udfoldelsesmuligheder.

I det daglige skema giver værkstedsfaget muligheden for ro og fordybelse i kreative processer. Elever får her mulighed for at arbejde med en lang række forskelligartede materialer og forskellige udtryksformer. Det er et fag, hvor den enkelte elev arbejder med motorik, komposition, æstetik, materialer, sanser, udtryk mv. Der bliver både arbejdet i værkstedet og i naturen, med indkøbte materialer og med indsamlede materialer. Faget udgør et rum med mulighed for individuelt udviklende processer, der nuancerer selvforståelse og styrker selvtillid. Her arbejder eleverne med flere erkendelsesformer – de trænes i opleve og sanse verden på flere planer. Gennem de kreative fag skal eleverne forholde sig til sig selv og omverden på en ny måde.

Samtidigt får faget ofte karakter af et socialt fællesskab med mulighed for samarbejde og gode samtaler.

I løbet af skoleåret bliver der mulighed for at deltage i projektforløb, i stedet for det ordinære skema. Det kunne f.eks være en uge, hvor man fokuserer på bestemte materialer eller relevante temaer.