Skolearbejdet

På Villa Musica udvikles individuelle undervisningsplaner halvårligt med realistiske målsætninger til alle elever. De tager udgangspunkt i undervisningsministeriets rammer for niveau og omfang, samt i den enkelte elevs ressourcer, kompetencer og behov. Den faglige undervisning foregår i individuelle, differentierede undervisningsforløb.

På Villa Musica indgår pædagoger og lærere i et tæt tværfagligt samarbejde omkring udviklingen af elevernes sociale og mere fagligt orienterede kompetencer.

Som en del af vores helhedsperspektiv ser vi et udviklingspotentiale og læringsmuligheder i alle dagens faser fra morgensamling, madlavning, fælles frokost, konfliktløsning, samtaler, leg, spil, ekskursioner eller i den mere traditionelle undervisningssituation.

Vi har stor opmærksomhed på, at vores elever skal opleve Villa Musica som en rar skole at være på. Hos os er det vigtigt, at man bliver accepteret og anerkendt for den man er, ligesom det er centralt at have en kammerat, at man ikke bliver mobbet, og at man taler ordentligt til hinanden. Vi berører ofte temaet ved vores fællesmøder, hvor både børn og voksne har idéer til, hvordan vi positivt kan præge stemningen i huset.