Sprog skaber historier

I tilgangen til behandlingsarbejdet arbejder Villa Musica endvidere med inspiration fra den systemiske teoris fokus på sproget og relationen som en skabende kraft. Vi tror på, at vi også i kraft af vores sprogbrug skaber virkeligheder og hinandens identiteter. Noget bliver virkeligt, når det sprogliggøres. Man skaber en fælles bevidsthed, og derfor er det afgørende, hvordan vi taler sammen på Villa Musica, og at vi husker at tale højt om selv de mindste udviklingsperspektiver hos hvert enkel elev.

Identiteter skabes og udvikles gennem relationer og dialog, og gennem gensidig italesættelse af nye perspektiver og nye historier om os selv og hinanden.

Denne bevidsthed sætter sit præg på hverdagens kommunikation i huset og til kontakten til børnene, ligesom vi forsøger at være opmærksomme på sprogets betydning/ordenes prioritering i skolens skriftlige materiale om eleverne.