Værdifulde retningslinjer

1. Mødet med barnet

 • Vi viser børnene at vi vil dem. Giver dem troen på relationen.
 • Vi har fokus på at skabe nye historier om og omkring vores elever, der kan skabe et fundament for troen på fremtiden.
 • Man bliver ikke smidt ud af Villa Musica.
 • Vi sætter oplevelse og musik i centrum.
 • Vi har fokus på den bæredygtige relation som fundament for al læring og udvikling.
 • Eleverne skal føle sig velkomne, trygge, værdsatte og betydningsfulde.
 • Vi tilbyder individuelle undervisningsplaner og sætter håndterbare faglige, sociale/adfærdsmæssige mål sammen med barnet og forældre.

2. Ressourcetænkning

 • Vi møder børnene, der hvor de er og ud fra de præmisser de har for deres handlemønstre. Vi tror på, at de gør det bedste ud fra det de formår, og at børn søger mening med deres handlinger.
 • Det er vigtigt at Villa Musica bliver meningsfyldt for eleven.
 • Vi tænker i ressourcer og udviklingspotentiale hos børnene.
 • Vi støtter og låner familierne ressourcer, uden at tage ansvaret fra dem.

3. Tværfaglighed giver mulighed for at skabe helheder og sætter relationen i centrum

 • Vi sigter efter at undgå dogmatik i vores tilgang til lærerprocesser og udvikling. Vi er omstillingsparate og kan agere i børnehøjde.
 • Vi arbejder tværfagligt i personalegruppen, men med ansvar indenfor egne faglige grænser. · Vi har fokus på dialog og kommunikation.
 • Vi er tydelige voksne og har en tydelig struktur.
 • Villa Musica har et tværfagligt professionelt eksternt netværk, der yder faglig-, ledelses-, og gruppesupervision til personalegruppen.

4. Helhedsperspektivet

 • Vi har kontakt med hele barnets kontekst – skole, familie, fritid.
 • Undervisningen har fokus på den enkelte elevs læringsstrategi og motivation.
 • Vi arbejder med familien som samarbejdspartner i arbejdet med fælles målfokusering.
 • Vi giver familien mulighed for at være med i undervisningen.
 • Vi er opmærksomme på om hele systemet omkring barnet arbejder i samme retning – mod samme mål.
 • I elevgruppen arbejder vi bevidst med fællesskaber, der understøtter hinandens ressourcer og mål.